KBT psykolog Karin Sundin

 

Det är inte alltid lätt att veta varför man mår sämre men ibland är tillvaron lite tuffare av olika anledningar; det kan handla om höga krav på jobbet eller en upplevelse av att inte hinna med eller inte klara av. 

Friktioner i familjen eller med vänner, en allmän känsla av att inte tycka livet är så roligt eller meningsfullt som det brukat vara, är andra exempel på upplevelser som påverkar hur man mår.

Det kan också handla om en mer akut kris eller olika ångestsymptom eller fobier som gör att livet begränsas.

Att samtala om det som känns svårt löser ofta en del av problemen, att sedan få verktyg att hantera livet vidare brukar vara en ytterligare hjälp.

Läs mer om hur jag kan hjälpa dig genom kognitiv beteendeterapi.