Vill du veta mer?

Läs mer om kognitiv beteendeterapi på

www.kbt.nu

Läs mer om psykologi, vanliga frågor och svar på

www.psykologiguiden.se