Så här går det till

Vi träffas för ett första bedömningssamtal under ca 45 min. Detta samtal har som syfte att vara underlag för kommande samtal.

Det är också viktigt att vi båda tycker att relationen känns bra och att den är en god grund för vidare samtal.

Om vi kommer överens om att fortsätta samtalen ses vi oftast en gång i veckan eller varannan vecka under ca 45 minuter. Ofta får du uppgifter att genomföra mellan samtalen. Vi formulerar tillsammans mål för terapin och planerar antal samtal. Ibland kan några få samtal vara tillräckligt, andra gånger kan vi behöva ses längre.

Kostnaden för privatpersoner är 1400 kr per samtal. Ingen moms tillkommer.